Training ethiek en integriteit

Een competentie die voor een professional steeds belangrijker wordt, is integriteit. Het besef wat juist is om te doen is één, het ook op transparante wijze kunnen afwegen en juist te handelen in een context van werk en hiërarchie is een ander.

Wat u leert tijdens deze training Ethiek en Integriteit is om ethische dilemma's te hanteren en op te lossen. U leert hoe een belangenafweging gemaakt wordt en hoe u tot een moreel oordeel komt. U houdt hierbij rekening met belanghebbenden én met uw eigen waarden en normen.

Doel

  • Het herkennen van een ethisch dilemma in de werksituatie
  • Het verschil begrijpen tussen een dilemma en een lastige situatie
  • Het kunnen afwegen wat te doen bij een ethisch dilemma en daar naar handelen
  • Integriteit begrijpen, toepassen en daar voor te gaan staan

Dilemma's en het morele oordeel op het werk

Inhoud

De training is opgebouwd uit drie onderdelen: eerst worden de begrippen rond ethiek en eigen normen en waarden behandeld. Daarna volgen de definitie en hantering van dilemma's en een stappenplan om te komen tot een morele afweging. Als laatste onderdeel behandel ik bedrijfsethiek in uw specifieke sector, invoeringsstrategie en politieke spelletjes in een organisatie. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij casuistiek uit hun werksituatie inbrengen.

Voor wie?

Managers en professionals die te maken krijgen met vraagstukken in hun werksituatie op het gebied van ethiek, integriteit, dilemma's en morele afwegingen.

Duur

De training beslaat 3 opeenvolgende dagdelen. 

Tarief

In overleg