Management by Values

Gedeelde waarden zijn een fundament voor teamontwikkeling. Omdat we in teamverband met verschillende waardenpatronen werken, is het steeds de vraag: welke waarden zijn in ons team aanwezig en hoe dienen ze het teambelang? 

Doel

Doel van het Management by Values programma is elkaars waarden beter te doorgronden, de gedeelde waarden vast te stellen en daarop actie te ondernemen voor een blijvende verandering. Hoe kunnen teamleden samenwerken in een optimale dynamiek met het beste resultaat? Overal waar mensen samenwerken is een goede afstemming van waardepatronen de sleutel tot succes.

Ieder mens bezit een set specifieke waarden en handelt daar naar.

Inhoud

Mensen willen het gevoel hebben ergens bij te horen, je te kunnen vereenzelvigen met een organisatie. Dat vraagt van zowel de werknemer als van de werkgever dat zij zich bewust zijn van hun waarden, normen en drijfveren. Dat vereist afstemming tussen de bedrijfswaarden en wat de werknemer drijft. Tegenwoordig worden afwegingen anders gemaakt. Vragen zijn belangrijk als: 'Pas ik bij dit bedrijf, kan ik mijn waarden en normen kwijt?' of 'Welk gedrag geldt hier, om welke resultaten draait het en doet mijn werk ertoe?' Het Management by Values programma biedt vier instrumenten om individuele waarden en organisatiewaarden waarden voor u op te helderen, op elkaar af te stemmen en in uw organisatie te laten werken. 

Dat zijn het Socratisch Waardengesprek, 360 graden Feedback, het Management Game en het Barrett Value Assessment.

Voor wie?

Managers en medewerkers die een sterk team willen neerzetten waarin samenwerken op basis van waarden centraal staat: met als doelstelling:

  • Elkaar beter leren kennen op waardengebied
  • Elkaars waarden en kwaliteiten beter benutten
  • Je wilt het beste uit het team halen
  • Inzicht hoe je complementair aan elkaar bent

Duur

Management by Values duurt minimaal twee opeenvolgende dagdelen.

Tarief

In overleg