Training integriteit

Integriteit is een deugd, een karaktereigenschap, iets wat aangeleerd kan worden. Het gaat bij integriteit om uw inzet, intentie of houding in een situatie. Het betekent een de juiste mentalteit bezitten, je betrokkenheid bij de zaak bezitten. 

In bedrijven wordt vaak betrokkenheid gestimuleerd bij de geldende business principles met integriteit als een van de kernwaarden, maar in de praktijk komt het niet van de grond. In deze training leert u intrinsiek integer handelen in uw werksituatie.

Integriteit is het juiste doen, ook als niemand het ziet

Doel 

Wat u leert tijdens deze training is om morele moed te ontwikkelen die nodig is om uw overtuigingen in gedrag om te zetten. Het is een houding die ertoe leidt dat u doorzet als het moeilijk wordt.  U leert:

  • Verplichtingen te herkennen en te identificeren
  • Afwegingen kunnen maken tussen verplichtingen 
  • Uw idealen met hart en ziel verdedigen 
  • Integriteit toe te passen in uw organisatie

Inhoud

Een competentie in moreel handelen die voor een professional steeds belangrijker wordt, is integer gedrag. De training is opgebouwd uit een theoretische en praktisch gedeelte. De voorwaarden voor moreel integer handelen worden toegelicht met voorbeelden van afweging en toepassing in uw werksituatie. Via casuistiek van de deelnemers worden verschillende situaties behandeld waarijn integer handelen was vereist. Alle onderdelen van integer gedrag van u en uw organisatie worden behandeld. 

Voor wie?

Managers en professionals die te maken krijgen met vraagstukken in hun werksituatie of sector op het gebied van integer handelen.

Duur

Deze training beslaat 1 dag. 

Tarief

In overleg