Barrett Values Assessment

In het Barrett Values Assessment gaat het om het vergelijken van uw persoonlijke waarden tegenover de organisatiewaarden. Het Values Assessment in het Management by Values programma is hierin een krachtig instrument. Hier gaat het om onze kernwaarden: wie zijn we, wat vinden we belangrijk en wat raakt ons? 

Doel

In het Values Assessement worden uw persoonlijke waarden afgezet tegen de collectieve waarden in uw team of organisatie. Op deze manier krijgt u een helder beeld van het waardenpatroon en de onderlinge discrepanties, overeenkomsten en verhoudingen.

Inhoud

Bij het Barrett Values Assessment gaat het om drie kernvragen:

  1. Welke waarden of gedrag laten in belangrijke mate zien wie u bent?
  2. Welke waarden of gedrag zijn op dit moment representatief voor uw organisatie? 
  3. Welke waarden of gedrag zijn in de toekomst in uw organisatie nodig om succesvol te zijn.

Het Value Assessment onderscheidt zeven niveaus varierend van wint en groei tot en met Ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkhei een focus op elk niveau. Met het Barrett Values Assessment heeft u een alomvattende, waardengerichte aanpak voor cultuurverandering in uw organisatie. Op deze manier kunt u een voorsprong nemen ten opzichte van andere organisaties die bijvoorbeeld voor een stap-voor-stap benadering hebben gekozen of een meer beperkte uitrol van organisatiewaarden hebben uitgevoerd.

Voor wie?

Managers en medewerkers die een sterk team willen neerzetten waarin samenwerken op basis van waarden centraal staat.

Duur

De training beslaat minimaal uit twee opeenvolgende dagdelen.

Tarief

In overleg.